a

Yaklaşımlarımız

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, Enerji, İş Sağlığı – Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Entegre Politikamız

- İnsana saygı anlayışımız gereğince müşterilerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak,
- İlgili mevzuat kurallarına uygunluk sağlamak,
- Koşulsuz müşteri memnuniyeti için yönetimde ve üretimde “Önce Kalite” anlayışından taviz vermemek,
- Çalışanlarının sağlık ve güvenliğine önem vermek,,
-  Kalite, gıda güvenliği, enerji verimliliği, çevrenin korunması, iş ve işçi sağlığı ve güvenliğinin kurum çalışanlarının sorumluluğu olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek,
- Faaliyetlerin etkinliğini ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmek,
- Amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamak, çalışanlarının eğitimine önem vermek,,
- Çevre kirlenmelerini önleyerek doğal çevrenin korunmasına özen göstermek,
-Konya Şeker’in karlılığını arttırarak paydaşlarına artı değer sağlamak, paydaşlarının çevre bilincini arttırmak, verimliliği arttırmak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi Güvenliği Politikasının ana teması, Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş’de insan kaynağı, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda Bilgi Güvenliği Politikamızın amacı;

Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,
- Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
- Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,
- Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
- Bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek,
- Şirket itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumaktır.

PAYLAŞ