a

Arı Yemi

SAĞLIKLI ARILAR, KALİTELİ BESLENME
Türkiye, toplam koloni varlığı ve toplam bal üretimi bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer almasına rağmen, ülkemizde koloni başına bal üretimi istenen seviyenin oldukça altındadır. Arı yetiştiriciliğinde, verimliliği etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde ırk seçimi,iklim ve bitki örtüsü, bakım, beslenme ve arı sağlığı gibi unsurlar önemli rol oynamaktadır. Verimliliğin arttırılabilmesinde en büyük pay arıcıya ve arıcının uyguluma yöntemlerine bağlıdır. Arıcının arıyı ve arının biyolojik isteklerini çok iyi bilmesi ve isteklerini karşılayabilmesi gerekmektedir. 

 Arıcılık faaliyetlerindeki amaç, tüm üretim dallarında olduğu gibi en az masrafla en fazla gelirin elde edilebilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için ise arıcıların her zaman güçlü ve sağlıklı kolonilere sahip olmaları gerekmektedir. Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye’nin ilk Avrupa’nın en modern sıvı şeker tesisini Çumra Şeker Fabrikası bünyesinde kurmuştur. Çumra Şeker Fabrikası ürün çeşitliliği bakımından da ülkemizin en zengin ve en kapsamlı şeker fabrikası konumundadır. Ülkemizde arıcılığın geliştirilmesi amaçlanarak, Türkiye’de ilk defa pancar şekerinden pastörize edilerek üretilen sıvı arı yemi 27.12.2006 tarihinde Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 1522 sayılı Yem Üretim Ruhsat Belgesi izni ile arıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

 

ARILARIN BESLENMESİ 
Kolonilerin sağlıklı yaşamaları ve yeterli miktarda ürün verebilmeleri için yılın belirli dönemlerinde beslenmeye ihtiyaçları vardır. Ancak bu beslenmenin miktarı ve süresi üretilecek olan balın kalitesini etkileyebilmektedir. Erken ilkbaharda başlanacak ve bölgenin ana nektar akımı dönemleri öncesine kadar devam edilecek düzenli ve sürekli bir beslenme ile kolonilerden yüksek verim almak ve kaliteli bal üretmek mümkündür. 

Teknik arıcıklıkta, yiyecek sıkıntısı çeken kolonilere besin takviyesi yapmak, bazı ilaçların ve vitaminlerin arılara verilmesini sağlamak veya ana arının yumurtlamasını teşvik ederek kuluçka aktivitesini başlatmak ve hızlandırmak amacıyla yılın belirli dönemlerinde (ilkbahar ve sonbahar) beslenme programı uygulamak zorunludur. Ancak ilkbahar beslenmesinin miktarı ve süresi üretilecek olan balın kalitesini etkileyebilir. Bu neden beslenme programı bölgenin ana nektar akımından en az 15 gün önce mutlaka bitirilmelidir. 

   

  Koloni beslemenin bazı önemli temel ilkeleri vardır. Bunlar; 

  • Beslenme genellikle akşam saatlerinden yapılmalı ve etrafa şurup dökülmemelidir. 
  • Kolonide bir defada çok fazla şurup vermek yerine az ve sık aralıklarla yemleme yapılmalıdır.
  • Yemleme esnasında kovanlar uzun süre açık tutulmamalıdır.
  • Yemler kovan içinde uygun kaplarda verilmeli, dışarıda yemleme yapılmamalıdır.

  NEDEN PASTÖRİZE EDİLMİŞ SIVI ARI YEMİ?

  Kolonilere bal, şeker şurubu, kuru şeker ve kek başta olmak üzere birçok şekilde beslenme yapılabilmesine rağmen, arılar, fruktoz, glikoz, ve sakkarozdan oluşan şurupları, sadece sakkarozdan oluşan şuruplara nazaran daha kolay alarak daha verimli kullanılabilmektedir.

  Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Çumra Şeker Fabrikası’nda üretilen pastörize edilmiş arı yemi;

  • İnversiyon işlemi uygulandığından, arılar tarafından diğer şekerli besinlere göre daha çok tercih edilmekte ve daha kolay kullanılabilmektedir.
  • Pastörize edildiği için, hastalık etmeni taşımaz, kristalize olmaz ve fermantasyona uğrayıp bozulmaz.
  • Şeker şurubu yapımına göre alıcıya daha rahat taşıma ve kullanma kolaylığı sağlamaktadır.
  • Kolonide kuluçka faaliyetleri ve üreme daha hızlı olmaktadır.
  • Arılar, kullanımı daha kolay ve daha basit olduğundan fazla enerji sarf etmezler.
  • Diğer besinlere göre daha ekonomiktir.
  • İçeriğinde yeşil renk gıda boya maddesi kullanılmıştır.

  ÇUMRA ŞEKER’DE PANCAR ŞEKERİNDEN ÜRETİLEN PASTÖRİZE ARI YEMİNİN BESİN DEĞERLERİ

  Sakkaroz                                        %30-36 

  Glikoz                                              %27-30

  Fruktoz                                           %37-40

  Kuru Madde                                   %72+-2

  pH Değeri                                       4-6

  Kül Miktarımax.                            %0,1

  HMF Değerimax.                          ppm. 40

  Renk                                                Yeşil


   

   PAYLAŞ