a

Mısır Tarımı

Mısır Yetiştirme Teknikleri

Mısır gerek tanesi gerek silaj elde etmek için yetiştirilen gerek insan beslenmesinde gerekse hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir bitkidir. Bölgemizde ekim alanı giderek artmaktadır. Silaj, yeşil yemlerin havasız bir ortamda bırakılarak ekşitilmesi yoluyla saklanması esasına dayanan yem depolama yöntemidir. Birçok bitkiden silaj yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar ve uygulamalar en kaliteli ve en kolay yapılabilen silajın mısır silajı olduğunu göstermiştir. Mısır kolay silaj yapılabilen bir bitki olduğu gibi, aynı zamanda protein ve enerji değeri yüksektir. Mısır silajı hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir. Diğer silajlara göre besleme değeri daha yüksektir. Mısır silajı iki yıl rahatlıkla saklanabilir. Süt inekçiliği başta olmak üzere bütün hayvanların beslenmesinde önemli yeri olan silaj karlı bir hayvancılık için vazgeçilmez unsurdur. Hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin ekonomik bir hayvancılık için kesinlikle mısır yetiştirmeleri ve silaj yapmaları şarttır.

Orta Anadolu’nun tipik karasal iklim özelliklerini gösteren Konya ilinde mısır için vejetasyon süresi 25 Nisan-25 Eylül tarihleri arası kabul edilmekle beraber, beklenenden daha geç ilkbahar ve daha erken sonbahar donları gibi sapmalar da görülebilmektedir. Silajlık mısır yetiştiriciliğinde bugüne kadar çok büyük tehdit oluşturmayan bu zamansız soğuk ve donlar tanelik yetiştiricilikte bitkilerin soğuktan zarar görerek verim düşüklüğüne yol açtığı gibi, uygun çeşit seçimine dikkat edilmemişse hasatta emniyetli olgunlaşmayı bile tehdit edecek düzeyde yüksek tane nemi sorunları ile karşılaşabilmektedir.

Çeşit Seçimi

Türkiye’de 160’ın üzerinde tescil edilmiş veya üretim izni almış çeşit vardır. Bunlardan sadece 10-15 tanesi silajlık olarak tescil edilmiş veya üretim izni almış, diğer çeşitlerin tamamı ülkemizde tanelik olarak tescil edilmiştir. Bu kadar çok çeşidin içerisinde bölge için uygun çeşitlerin tespiti çok önemlidir. Gelişme süresi bölgenin vejetasyon süresine uygun, emniyetli olgunlaşabilecek çeşitlerin seçilmesi İç Anadolu Bölgesinde büyük önem taşımaktadır. Mısır yetiştiriciliğinde erkencilikle verim arasında genellikle ters bir ilişki mevcut olup, üreticinin giderek geç olgunlaşma eğilimindeki çeşitleri seçerek emniyetli olgunlaşma şartını bile riske sokabilmektedir. İlimizde çok erkenci çeşitler silaj amaçlı olarak satılmakta, kısa boylu-yaprak sayısı az olan bu çeşitlerde verim önemli ölçüde düşük olmaktadır. Ayrıca özellikle düşük fiyatları sebebiyle hibrid olmayan kompozit çeşitler silaj amaçlı olarak dağıtılmakta olup, bu çeşitler düşük verime sahip oldukları gibi, sık ekimlerde kısır bitkiler veya düşük taneli koçanlar oluşturarak, düşük kalitede silajlık materyal oluşturmaktadırlar.

Tanelik mısırda çeşit dikkat edilecek hususlar şunlardır:

1. Olgunlaşma süresi,
2. Koçan özelliği,
3. Yatmaya dayanıklılık,
4. Zaralı ve hastalıklara dayanıklılık,
5. Ekim sıklığına tepkisi,
6. Sıcak ve soğuğa toleransı,
7. Melez durumu,
8. Kuruma hızı yüksek,
9. Yüksek verimlilik ve düşük hasat nemi
10. Kullanım amacına uygun (tane silaj) olmalıdır.


"Bitkisel Üretim ÇiftçiRehberi" kitabından ilgili bölümü indirmek için tıklayınız.

"Bitkisel Üretim Çiftçi Rehberi" kitabını indirmek için tıklayınız.

 

PAYLAŞ